Mange av ringrevane i AIK er skadde, og sjølv om Alexander Dale enno held seg frisk treng fotballgruppa snarast eit betre speledekke på Eidsbøen. Akrivfoto.
Mange av ringrevane i AIK er skadde, og sjølv om Alexander Dale enno held seg frisk treng fotballgruppa snarast eit betre speledekke på Eidsbøen. Akrivfoto.

Uroa over skadar