Renate Møgster Klepsvik vert etter alt å dømma ordførar frå 4. november. Foto: Austevoll Frp.
Renate Møgster Klepsvik vert etter alt å dømma ordførar frå 4. november. Foto: Austevoll Frp.

– Styrka og sterkt mannskap