2014 vart eit år på det jamne, med gode prisar og kvantum for makrell, hestmakell på hausten og ein større kolmulefiskeri. Arkivfoto: Olav Endre Drønen.
2014 vart eit år på det jamne, med gode prisar og kvantum for makrell, hestmakell på hausten og ein større kolmulefiskeri. Arkivfoto: Olav Endre Drønen.

På opp for fiskerikommunen

2014 vart eit år på det jamne, med gode prisar og kvantum for makrell, hestmakell på hausten og ein større kolmulefiskeri. Arkivfoto: Olav Endre Drønen.

2014 vart eit år på det jamne, med gode prisar og kvantum for makrell, hestmakell på hausten og ein større kolmulefiskeri. Arkivfoto: Olav Endre Drønen.

Etter eit labert 2013, peika det oppover for dei fleste reiarlaga i Austevoll i 2014. Kven fiska for kva og ikkje minst kor stor er Austevoll i fangstverdi, samanlikna med Herøy?
Svara får du i Marsteinen i dag.