Her vert brevet sendt til den politiske leiinga i går delt ut til kommunestyret. På galleriet står Tom Jonson.
Her vert brevet sendt til den politiske leiinga i går delt ut til kommunestyret. På galleriet står Tom Jonson.

Oppheva vedtak i skulesaka