Det går ikkje upåakta hen at AIK er vorten kvalitetsklubb. Anne-Berith Drønen og Anders Tøsse mottek prov frå styreleiar Gjelsvik i krinsen.
Det går ikkje upåakta hen at AIK er vorten kvalitetsklubb. Anne-Berith Drønen og Anders Tøsse mottek prov frå styreleiar Gjelsvik i krinsen.

Kvalitetsstempel til dei oransje