Det går ikkje upåakta hen at AIK er vorten kvalitetsklubb. Anne-Berith Drønen og Anders Tøsse mottek prov frå styreleiar Gjelsvik i krinsen.
Det går ikkje upåakta hen at AIK er vorten kvalitetsklubb. Anne-Berith Drønen og Anders Tøsse mottek prov frå styreleiar Gjelsvik i krinsen.

Kvalitetsstempel til dei oransje

Det går ikkje upåakta hen at AIK er vorten kvalitetsklubb. Anne-Berith Drønen og Anders Tøsse mottek prov frå styreleiar Gjelsvik i krinsen.

Det går ikkje upåakta hen at AIK er vorten kvalitetsklubb. Anne-Berith Drønen og Anders Tøsse mottek prov frå styreleiar Gjelsvik i krinsen.

Fotballgruppa i Austevoll idrettsklubb har fått kvalitetsstempel av krinsen, som berre den tredje klubben i fylket.

Idrettsklubben fekk denne veka det endelege provet på at dei er sertifisert som ein kvalitetsklubb av Noregs fotballforbund. Klubben hadde invitert leiarar, spelarar og fotballvener til markeringa, der det mellom anna vanka godord frå fotballkrinsen sin styreleiar Tore-Christian Gjelsvik.
– Det heng høgt å verta ein kvalitetsklubb. De har arbeidd godt og systematisk dei siste året, sa Gjelsvik om prosessen, og peika på at noko av det viktigaste med arbeidet er å laga til eit verdisett som skal gjennomstrøyma heile klubbarbeidet. I tillegg til dei formelle krava til kvalitetsklubbane, har dei oransje blitt lagt merke til som utmerkte ambassadørar for god idrettsånd, eller Fair Play på engelsk, langt utover kommunegrensene.
Austevoll idrettsklubb sitt arbeid for eit nytt kunstgrasdekke på den gamle Eidsbøen-matta kan òg verta krona med noko heilt spesielt, kunne askøyværingen Gjelsvik melda.
– Banen dykkar er med i kampen om å verta kunstgrasbane nummer 1 000 i Noreg. Det er han saman med 14 andre banar. Den som vert peika ut kan rekna seg mykje merksemd, sa Gjelsvik som kryssa fingrane for ein snarleg retur på ferja.
Klubben mottok både diplom og banner, og fotballgruppa fekk vist fram det nye verdigrunnlaget sitt. Samstundes vart det høve for ungane til å mora seg i storstova i hallen eller å handla utstyr frå det italienske idrettsmerket som er ny leverandør av oransje trøyer til øyane.

Av: Trond Hagenes