Marsteinen står franleis godt på papir, med eit godkjent opplag på 2 329 aviser per veke.
Marsteinen står franleis godt på papir, med eit godkjent opplag på 2 329 aviser per veke.

Framleis stabile opplagstal for lokalavisa