Burgeren på Tonnings har det mest grovkverna kjøtet - perfekt for ganane til Tang og Tare.
Burgeren på Tonnings har det mest grovkverna kjøtet - perfekt for ganane til Tang og Tare.

Burgertesten