Nyheter

På opp for fiskerikommunen

Etter eit labert 2013, peika det oppover for dei fleste reiarlaga i Austevoll i 2014. Kven fiska for kva og ikkje minst kor stor er Austevoll i fangstverdi, samanlikna med Herøy? Svara får du i Marsteinen i dag.

Med blikket vendt framover

Senterpartiet vil ikkje leggja seg i daudvatnet av andre parti. Listetopp Lars Knut Aarland vil på partiet sine vegne ha meir å seia for kursen i politikken enn dei har hatt til no. Trass i at Senterpartiet har hatt varaordførar og samarbeidd tett med Framstegspartiet, meiner partiet at dei kan få endå meir å seia […]

Tryggast heime

Helsesystrene ber foreldre med spedbarn om å tenkja seg godt om før dei planlegg utanlandsreiser i svangerskapspermisjonen. Årsaka er dei hyppige førekomstane av meslingar i òg elles siviliserte land. Spedbarn er den mest utsette gruppa når det kjem til meslingar. Difor meiner helsesystrene ved helsestasjonen i Austevoll, Ingunn Storebø, Torill Bruntveit og June Drønen Møgster, […]

Hest og kamera den perfekte kombinasjon

Medan dei fleste ungdommar i dag er opptekne av fotball og anna idrett, finn Kristianne Solheim lukka gjennom linsa og hesten. Tiandeklassingen har meir en nok å ta tak i desse dagar, men ikkje om det skal stoppa ho i å driva med hobbyen sin. Kvar dag etter skulen er Kristianne å finna i stallen. […]