Oleander Kalve skal byrja i barnehagen på eittårsdagen sin, og nytta høvet til å gjera seg kjent i lokala. Her saman med mamma Alyson.
Oleander Kalve skal byrja i barnehagen på eittårsdagen sin, og nytta høvet til å gjera seg kjent i lokala. Her saman med mamma Alyson.

Opna for nyfikne