Kristeleg folkeparti stiller med 16 namn til kommunestyrevalet.
Kristeleg folkeparti stiller med 16 namn til kommunestyrevalet.

KrF har nominasjonen klar