Betre ferjeløysing før 2018? Det er målsetnaden til ordførar Møgster Klepsvik, som møtte i samferdsleutvalet som vararepresentant på onsdag.
Betre ferjeløysing før 2018? Det er målsetnaden til ordførar Møgster Klepsvik, som møtte i samferdsleutvalet som vararepresentant på onsdag.

Vonar på løysing òg på kort sikt