Kraftig vind har snudd ein smikkfull søppelkonteiner 180 grader rundt sin eigen akse, og kasta ein lastebilhengjar over ende ved Austevoll kraftlag.
Kraftig vind har snudd ein smikkfull søppelkonteiner 180 grader rundt sin eigen akse, og kasta ein lastebilhengjar over ende ved Austevoll kraftlag.

Store delar har fått att straumen