Snøggbåten "Tjelden" får ikkje start på nokon av motorane sine, og kjem seg ikkje vidare frå Møkster.
Snøggbåten "Tjelden" får ikkje start på nokon av motorane sine, og kjem seg ikkje vidare frå Møkster.

Snøggbåten innstilt