Caroline Durif er djupt fascinert av dei slimete forskingsobjekta sine, som ho etterkvart har eit personleg forhold til.
Caroline Durif er djupt fascinert av dei slimete forskingsobjekta sine, som ho etterkvart har eit personleg forhold til.

Meir enn slim