Kvart fartøy kan potensielt eiga meir av totalkvota ved regjeringa si heving av kvotetaket i dag. Illustrasjonsfoto: Olav Endre Drønen.
Kvart fartøy kan potensielt eiga meir av totalkvota ved regjeringa si heving av kvotetaket i dag. Illustrasjonsfoto: Olav Endre Drønen.

850 basistonn i nytt kvotetak