Nyheter

Politisk kommentar: Løftebrot og oppryddingsaksjon

Skulepolitikk som smakar av struktur er alltid ei heitt potet i Austevoll. Mange har, heilt forståeleg, sett poteta i halsen. Med i biletet er vedlikehaldsrapportar som forsvann i ei skuff på kommunehuset, utan at dei vart førde i postlista. Politiske lovnadar om høg standard på skulebygg i bygdene, og Helge André Njåstad (Frp) sin påstand […]

Doblar rekorden med nye prosjekt

Electro Automation Austevoll har sikra seg to nye kontraktar, som kva for seg utgjer ei dobling av tidlegare rekordprosjekt. Med det set dei garn i høgspentsjøen, for fyrste gong. Verksemda i Kolbeinsvik har levert styringstavler og service på platform tidlegare, men det er nysatsinga på høgspent som for alvor vil markera EAA på dei store […]

Tessa rullar vidare

Therese Tessa Storebø (32) er eit humørfylt nattdyr. Babyen hennar for tida er å opna bar i eit nedlagt vaskeri – i Bergen sentrum. Dirrande drøvel, longboard og energi får i du avisa denne veka.

Nettavis i Austevoll

Austevollingen opna nettportalen sin i førre veke, og med det har Austevoll fått si fyrste nettavis. Redaktør Ann May Storebø vonar å få ut ein til tre saker kvar dag for leselystne.

Hengjande til Grønland

På Vinnes finn du store delar av verdas geografi ute i ferskvatn. Det nye er at du kan gå tørrskodd til Grønland – utan at det er is på vatnet. Les reportasje i avisa denne veka.

Inspirasjon til landbruket

Bjørn Wefring har leia den andre inspirasjonsturen for året, etter oppmoding frå fylkesmannen. Denne gangen gjekk reisa til Eidfjord, og temaet er nytt blod og drift på gamle bruk. Meir les du i avisa eller PDF denne veka.

Nytt steg mot skulenedlegging

Fleirtalet i formannskapen gav i dag tilråding om at skulane i Kolbeinsvik, på Møkster og på Trolandshamar skal leggjast ned i tråd med rådmannen si tilråding, med tilleggspunkt.