Utsynet er det nok ingen som klagar på frå høgdedraget ved Skansen.
Utsynet er det nok ingen som klagar på frå høgdedraget ved Skansen.

Turveg med utsikt