Vegen mellom Storebø og handlesenter i Fana vert vesentleg kortane ved ei bru mellom Haukanes og nordre delen av Rekstern.
Vegen mellom Storebø og handlesenter i Fana vert vesentleg kortane ved ei bru mellom Haukanes og nordre delen av Rekstern.

Presenterer nytt E-39-alternativ