Fiskerihamna på Salthella får allereie merksemd frå næringslivet, men korleis fordelinga av næring vert er enno uviss.
Fiskerihamna på Salthella får allereie merksemd frå næringslivet, men korleis fordelinga av næring vert er enno uviss.

Det kimar for Salthella