Møkstra-briten Daniel Hartley vil at utstyret skal vera i boks i tilfelle øya vert råka av brann.
Møkstra-briten Daniel Hartley vil at utstyret skal vera i boks i tilfelle øya vert råka av brann.

Brenn for brannvern