Aktor Per Johan Askevoll demonstrerer korleis dei sakkyndige vurderer tilhengjaren sine rørsler ved ulukka 2. februar 2012.
Aktor Per Johan Askevoll demonstrerer korleis dei sakkyndige vurderer tilhengjaren sine rørsler ved ulukka 2. februar 2012.

Teknisk fokus under synfaringa