Slik kan Blått kompetansesenter sjå ut om det vert realitet. 3d-illustrasjon: b+b arkitekter.
Slik kan Blått kompetansesenter sjå ut om det vert realitet. 3d-illustrasjon: b+b arkitekter.

Marint signalbygg i emning