Kattepina i Austevoll har gjeve positive ringverknadar, men ikkje takka være kommunen i fylgje Dyrebeskyttelsen Norge og Inger Johanne Graff. Foto: Arkiv.
Kattepina i Austevoll har gjeve positive ringverknadar, men ikkje takka være kommunen i fylgje Dyrebeskyttelsen Norge og Inger Johanne Graff. Foto: Arkiv.

Katteplaga har hatt god grobotn