Åkyllaren 2. februar 2014. Lynglund er nett henta opp frå vraket, medan bilen enno ligg delvis nedsøkkt i Åkyllaren (Arkivfoto).
Åkyllaren 2. februar 2014. Lynglund er nett henta opp frå vraket, medan bilen enno ligg delvis nedsøkkt i Åkyllaren (Arkivfoto).

Åkyllarulukka: Rettssaka i gang