Nyheter

Avisa til skulane

I føremiddag var redaktør Trond Hagenes og journalist May Linn Clement på ekskursjon til sjetteklassingane på Trolandshamar og Storebø. Målet for utflukta var å fortelja litt om kvifor me har ei lokalavisa, kva nyhende som er aktuelle for austevollingar og samstundes få innspel frå dei unge lovande, som i desse dagar har avis som tema […]

Ein sjølvsagt tematikk

For Bodil Lunde Rørtveit er urpremiera på korverket Hav lika rundt hjørna. Men ferdig vert det nok aldri. Austevollingen har lenge hatt lyst til å komponera eit reint vokalverk, og har det siste året arbeida ut tonane til tekstar av Nordahl Grieg.– Ein bibliotekar tipsa meg om at tekstane hans er frigjevne no som det […]

Flyktningkonsulent med personleg erfaring

Amanda Awat Haugen kjem frå å arbeid med mindreårige flyktingar i Barnevernet når ho no er den nye flyktningkonsulenten i Austevoll. Meir om den spanande tida ho har føre seg og den nye kvardagen til flyktningane i papirutgåva i dag.

Debatten som enda i nedlegging

Det var til ei forandring heilt fullt på galleriet over kommunestyresalen då sak nummer 124/14 skulle opp. Frp utan Narve Møgster, men med Edvard Johannes Stangeland (Sp) og Kai Eliassen (Frp), fekk 11 mot 10 stemmer på framlegget om skulenedlegging. Både Ingrid Møgster (Ap) og Liv Bente Storebø (H) sa frå talarstolen at saka om […]

Vurderer privatskular

Både ved Trolandshamar og i Kolbeinsvik vurderer lokale krefter å setja i gang med privatskular etter vedtaket om å leggja ned skulane i bygdene. Austevoll kan fort få greiner på det nasjonale Montessori-treet, etter at krefter både ved Kolbeinsvik skule og Trolandshamar skule vil utgreia å gå eigne vegar etter at kommunestyret valde å leggja ned bydeskulane […]

Klare for tidenes framsyning

Det hendte i dei dagane… opnar dørene for tilskodarar i morgon. Med 20 framsyningar og meir enn 18 månadar med førebuing bak seg vert det duka for eit show kyrkja neppe har sett make til. Les reportasjen i avisa på papir eller PDF denne veka.

Katteplaga har hatt god grobotn

Meir enn 20 kattar i førre veka, ny øy denne veka. Gruppa frå Dyrebeskyttelsen har ikkje sett liknande tilstandar før, og vonar at austevollingar tek merking og sterilisering på alvor i framtida.