Rektor Mona Mørk og FAU-leiar Karsten Inge Møgster meiner at kommunen har vist lite interesse for vedlikehaldet av skulen, men sett i eit 60-årsperspektiv bør det ikkje overraska nokon at ein til slutt må nytta pengar på vedlikehald.
Rektor Mona Mørk og FAU-leiar Karsten Inge Møgster meiner at kommunen har vist lite interesse for vedlikehaldet av skulen, men sett i eit 60-årsperspektiv bør det ikkje overraska nokon at ein til slutt må nytta pengar på vedlikehald.

Vil stola på eigne krefter