M/F Trondheim er ute av drift inntil vidare som fylgje av feil på eit gir. M/F Marsteinen tek over, og såleis er b-fjereruta innstilt.
M/F Trondheim er ute av drift inntil vidare som fylgje av feil på eit gir. M/F Marsteinen tek over, og såleis er b-fjereruta innstilt.

«Trondheim» ute av drift