Ordføraren meiner at kostnadane ved rehabilitering av skulane på Trolandshamar og Kolbeinsvik vert alt
Ordføraren meiner at kostnadane ved rehabilitering av skulane på Trolandshamar og Kolbeinsvik vert alt

Trengst å rydda opp