Både i nord og sør i kommunen vert det vurdert om bygdene kan gå vidare med privatskular etter at kommunestyret vedtok nedlegging av skulane deira.
Både i nord og sør i kommunen vert det vurdert om bygdene kan gå vidare med privatskular etter at kommunestyret vedtok nedlegging av skulane deira.

Tilrår ny struktur