Det nye senteret på Storebø er under bygging.
Det nye senteret på Storebø er under bygging.

Storebøportalen godt i gang

Fyrste bygget på Storebøportalen er allereie i ferd med å reisast på tomta mellom pleie- og omsorgssenteret og fylkesvegen.

Dette kjem til å framstå som eit glasbygg, med gjennomsiktige og tette gladfelt, informerer sivilarkitekt Mette Rakner.
– Over den lyse og lette fyrsteetasjen gjev ein andre- og tredjeetasje ei kontrastfull mørk og maskulin utføring i svart gradient. Dette gjev ein mer skjerma fasade for kontorlokala, med svart silketrykt gradient. Kontorlokala har standard brystingshøgde på 90 centimeter, med gode gjennomgåande dagslysforhold, utdjupar arkitekten.

Det nye senteret på Storebø er under bygging.

Det nye senteret på Storebø er under bygging.