VM-menyen er mest spikra for landslaget i kokkekunst, men bileter av herlegdomen var strengt forbode å leggja ut i media. Mykje att på fata var det i alle høve ikkje.
VM-menyen er mest spikra for landslaget i kokkekunst, men bileter av herlegdomen var strengt forbode å leggja ut i media. Mykje att på fata var det i alle høve ikkje.

Prøvehopp til kokke-VM