Politisk kommentar: Løftebrot og oppryddingsaksjon