Idrettsbana på Eidsbøen ber sterkt preg av manglande vedlikehald over tid.
Idrettsbana på Eidsbøen ber sterkt preg av manglande vedlikehald over tid.

Kultur og vedlikehald er ut