Laila Taraldsen og Bjørn Wefring henta inspirasjon i Eidfjord.
Laila Taraldsen og Bjørn Wefring henta inspirasjon i Eidfjord.

Inspirasjon til landbruket