Gravstaden i Bekkjarvik er stengd innimellom. Om ikkje du vil kremerast må du passa på å halda deg i sving til det vert ei ledig kistegrav.
Gravstaden i Bekkjarvik er stengd innimellom. Om ikkje du vil kremerast må du passa på å halda deg i sving til det vert ei ledig kistegrav.

Gravlagde vedtak