Lars Sponheim vil ikkje tvinga fram samanslåing av Austevoll, men meiner at det er naturleg for Austevoll å sjå nordover til Bergen i framtida. Arkivfoto.
Lars Sponheim vil ikkje tvinga fram samanslåing av Austevoll, men meiner at det er naturleg for Austevoll å sjå nordover til Bergen i framtida. Arkivfoto.

Fylkesmannen om kommunereforma