Tavlene til dei nye storkontraktene er under full tilvirking, og leveringa startar i desember for Electro Automation Austevoll.
Tavlene til dei nye storkontraktene er under full tilvirking, og leveringa startar i desember for Electro Automation Austevoll.

Doblar rekorden med nye prosjekt

Tavlene til dei nye storkontraktene er under full tilvirking, og leveringa startar i desember for Electro Automation Austevoll.

Tavlene til dei nye storkontraktene er under full tilvirking, og leveringa startar i desember for Electro Automation Austevoll.

Electro Automation Austevoll har sikra seg to nye kontraktar, som kva for seg utgjer ei dobling av tidlegare rekordprosjekt. Med det set dei garn i høgspentsjøen, for fyrste gong.

Verksemda i Kolbeinsvik har levert styringstavler og service på platform tidlegare, men det er nysatsinga på høgspent som for alvor vil markera EAA på dei store fartya og installasjonane i offshore-bransjen.
– Når ein kjem over eit visst punkt er det ikkje lenger fornuftig å driva med lågspenning, og då er høgspenningsanlegg løysinga. Men med eit høgspentanlegg øvst kjem det òg lågspenning i neste ledd. Meir utstyr for oss å levera, forklarar dagleg leiar Rune Kolbeinsvik.
Høgspenninga går til generatorar og framdrift i storbåtane, medan resten av krafta går til lågspenning og resten av energiforbruket, og alt må styrast med elektrotavlene som no skal leverast med EAA-logoen.

6 000 volt i dag

Grensa mellom låg- og høspenning går ved 1 000 volt, og EAA leverer i dag 6 000 volt. Men satsinga på høgspenning kjem ikkje til å trekkja tavleprodusenten ut av marknaden dei har etablert seg i over fleire tiår.
– Det er naturleg utvikling for oss, ei utviding av den næringsringen me opererer i, kan du seia.
Overgangen frå låg til høg har vore eit naturleg, men stort steg i fylgje Kolbeinsvik, men opnar for eit heilt nytt næringssegment – dei rettleg store båtane, og ikkje minst større offshore-tavler.
– Me har ein fleksibel organisasjon, og god kapasitet til prosjektet. Delane byrja å koma inn i går, og dei skrur på dei på verkstaden no.
Avdelingsleiar Tore Håkon Haugland har eit stramt tidsskjema føre seg, men fullt gjennomførbart meiner han.
– Etter planen byrjar me å levera dei fyrste komponentane – lågspenningsdelen – før jul, og så kjem siste bitane på plass til mai 2015.

Snakkis i miljøet

Etter pressemeldinga som kom tidlegare denne veka, har Kolbeinsvik og tavleverksemda vorte kontakta av fleire potensielle kundar på høgspent-tavler, og Kolbeinsvik trur det er konseptet til EAA som tiltrekk dei nye interessentane: Fleksibilitet og teknologi. For til sjuande og sist er det kompetansen og kvaliteten som sikrar nye kundar.
– Me hadde aldri klart å hala i land desse kontraktane utan lagarbeidet me har sett siste året, og merksemda frå fagmiljøet har vore veldig stor, frå framsideoppslag i norske tidingar, og heilt til fagskrifter i Danmark.
På golvet i verkstaden står råmeverket til dei fyrste tavlene: 14 meter tavlevegg, på til saman 15 tonn med alle delane fastskrudde.
– Dei kom jo som hand i hanske, desse høgspentkontraktane, med tanke på utviklinga av høgspent-labben på Austevoll maritime fagskule, smilar Kolbeinsvik.