Tre av villkattane frå Bekkjarvik lurer på når maten kjem på bordet. I dag er dei til utreiing og handsaming på Dyreklinikken.
Tre av villkattane frå Bekkjarvik lurer på når maten kjem på bordet. I dag er dei til utreiing og handsaming på Dyreklinikken.

22 kattar mindre i Bekkjarvik