Nyheter

Tømmer boreholet for øl

Mons-Ove Hauge fekk blod på tann ein oktoberkveld i fjor. No heimebryggar han i stort opplag. Bli med på brygging frå a til å i avisa denne veka.

Arbeidslaus på Stangeland

Emmanuelle Tieri, dagleg leiar på Stangeland gjestegard, har gått arbeidsledig i haustferien. Garden var invadert av arbeidslystne skuleelevar, og Marsteinen fekk vera med då det skulle slaktast. Heile reportasjen får du i avisa på PDF eller papir i dag.

Tilrår ny struktur

Økonomi og pedagogiske omsyn fører til at rådmannen er særs eintyding i tilrådinga si til lokalpolitikarane: To barneskular er vegen å gå for Austevollskulen i framtida. Rådmannen meiner ny skulestruktur gjev betre føresetnadar til å møta krav til læringsmiljø, kompetanse, bygg og generelle vilkår for elevane si læring. Mellom anna vil skulesamanslåingar totalt sett betra […]