hjort vassnes
Forvaltingsplanen for hjort i kommunen vert eit viktig grep for å regulera bestanden av hjort, og vonleg skapa balanse mellom jegerane og bøndene sine interesser. Foto: Privat

Meir dynamisk hjortejakt