Sild frå ringnótflåten kan fort gå til oppmaling i staden for konsum etter at Russland stengde marknaden sin. Høge prisar på råvarer til mjøl og olje gjer improtstoggen lettare å svelgja økonomisk.
Sild frå ringnótflåten kan fort gå til oppmaling i staden for konsum etter at Russland stengde marknaden sin. Høge prisar på råvarer til mjøl og olje gjer improtstoggen lettare å svelgja økonomisk.

Vanskeleg, inga krise