NM i segling med Noregs nasjonalbåt i Hundvåkosen. Eit vakkert skode.
NM i segling med Noregs nasjonalbåt i Hundvåkosen. Eit vakkert skode.

Segleglede for få