Ordførar Renate Møkster Klepsvik (FrP) og samferdslegruppa stogga likegreitt bilen for å ta ein prat med aksjonistane for trafikksikring mellom Selbjørnbru og Fagerbakkevatnet.
Ordførar Renate Møkster Klepsvik (FrP) og samferdslegruppa stogga likegreitt bilen for å ta ein prat med aksjonistane for trafikksikring mellom Selbjørnbru og Fagerbakkevatnet.

Samferdsla under eigne hjul