Tid og miljø har vore snill med murane på Storebø Skule, og med vedlikehald held dei i mange år frametter melder ein tilstandsrapportrapport frå Nævdal Bygg.
Tid og miljø har vore snill med murane på Storebø Skule, og med vedlikehald held dei i mange år frametter melder ein tilstandsrapportrapport frå Nævdal Bygg.

Bærer alderen godt