Med knapt fleirtal vil medlemmane i Austevoll fiskarlag halda på dagens strukturtak i næringa. Foto: Olav Endre Drønen.
Med knapt fleirtal vil medlemmane i Austevoll fiskarlag halda på dagens strukturtak i næringa. Foto: Olav Endre Drønen.

Austevollfiskarane vil halda på dagens kvotetak