Kim Halvorsen og detektoren hans vil gjerne vera med å fiska leppefiske i eit område utanfor Havbruksstasjonen. Forskarane ber fiskarane ringa Kim (400 16 601) eller Reidun (900 71 309) dagen dei legg ut teiner eller ruser rundt Notaneset.
Kim Halvorsen og detektoren hans vil gjerne vera med å fiska leppefiske i eit område utanfor Havbruksstasjonen. Forskarane ber fiskarane ringa Kim (400 16 601) eller Reidun (900 71 309) dagen dei legg ut teiner eller ruser rundt Notaneset.

Vil vera med på leppefiske