Berre på ein av desse motorane kan Christian Haveland no slå av dryge 70 000 kroner. Hestekraft-avgifta er no ein saga blott, og det opnar for utskifting av gamle miljøsvin, til
Berre på ein av desse motorane kan Christian Haveland no slå av dryge 70 000 kroner. Hestekraft-avgifta er no ein saga blott, og det opnar for utskifting av gamle miljøsvin, til

Friskt pust for båtlivet