Båthamna på Indreholmen er ferdig til å taka i mot gjestar, og har fleire naust klare for overtaking.
Båthamna på Indreholmen er ferdig til å taka i mot gjestar, og har fleire naust klare for overtaking.

Atalanta båthamn endeleg ferdig