Urovekkjande mange beslag av teiner. Her tek Thomas Eriksen i mot ei ulovleg teine frå kollega Morten Aarnes og Statens naturoppsyn sin mann, Hartvig Haugen.
Urovekkjande mange beslag av teiner. Her tek Thomas Eriksen i mot ei ulovleg teine frå kollega Morten Aarnes og Statens naturoppsyn sin mann, Hartvig Haugen.

18 beslag på kort tid