Her vert varaordførar Edvard Johannes Stangeland utfordra til å vera forsongar.
Her vert varaordførar Edvard Johannes Stangeland utfordra til å vera forsongar.

Tusen i allsong